Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost 5Ko s.r.o.,  IČO 02076292, se sídlem Těšínská 258, Albrechtice u Č. Těšína, 73543 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 61955, provozuje webovou stránku www.5ko.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známější spíše jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ztrácíte se v pojmech jako osobní údaj, zpracování, subjekt údajů či správce osobních údajů? Doporučujeme podívat se na základní příručku Úřadu pro ochranu osobních údajů.

O čem Vás v těchto Zásadách budeme informovat?

 • jaké osobní údaje o Vás získáváme;
 • proč je získáváme a co nás k tomu opravňuje;
 • komu osobní údaje předáváme;
 • jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme;
 • o zasílání obchodních sdělení;
 • jaké soubory cookies uchováváme a jakých služeb třetích stran využíváme
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Nerozumíte jakékoliv části těchto Zásad či máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů? Neváhejte nám napsat na e-mail: info@5ko.cz

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZÍSKÁVÁME?

Pokud jste návštěvník webových stránek nebo eshopu, hledáte, nebo máte v plánu si objednat jednu z našich služeb či produktů a rozhodnete se nás kontaktovat přes jeden z našich formulářů (na adrese www.5ko.cz ), budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 

Při zasílání zprávy pomocí kontaktního formuláře

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • krátký text vaší zprávy

Při registraci do eshopu

 • jméno a příjmení (pouze u zákazníků – fyzických osob)
 • název firmy (pouze u zákazníků – firem)
 • adresa, ulice a číslo popisné
 • město
 • PSČ
 • telefon
 • e-mail
 • údaj o plátcovství DPH (jestli je zákazník plátce, nebo nikoliv)

Při objednávce v eshopu

 • poznámka k objednávce

 

 1. Fakturační údaje
 • jméno a příjmení (pouze u zákazníků – fyzických osob)
 • název firmy (pouze u zákazníků – firem)
 • IČO (pokud zákazník má)
 • DIČ (pokud zákazník má)
 • adresa, ulice a číslo popisné
 • město
 • PSČ
 • telefon
 • e-mail
 1. Doručovací údaje (volitelné)
 • jméno a příjmení (pouze u zákazníků – fyzických osob)
 • název firmy (pouze u zákazníků – firem)
 • adresa, ulice a číslo popisné
 • město
 • PSČ

V průběhu vaší návštěvy našich stránek můžou být získány další osobní údaje, a to například ze souborů cookies a dalších činností, které budeme při vyřízení objednávek a dotazů provádět.

 1. PROČ ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE

Zpracování osobních údajů je prováděno pro určitý účel, přičemž k tomuto účelu musí existovat právní důvod. Proč osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje (právní důvod) uvádíme vždy u daného účelu.

 • Vytvoření objednávky v eshopu

o Osobní údaje v rozsahu uvedeném výše využíváme pro zaznamenání objednávky, ověření identity, správu a zlepšování našich stránek a služeb a také pro účely vedení účetnictví a statistik.

o V průběhu poskytování služeb a vyřizování objednávek můžete vznést reklamace či nároky, z tohoto důvodu budeme rovněž zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom mohli řádně vyřídit Vaše nároky a reklamace.

o Právním důvodem pro toto zpracování je plnění našeho vzájemného smluvního vztahu a náš oprávněný zájem, který spočívá v ověření Vaší identity a obhajobě vlastních nároků a pro účely vedení účetnictví plnění právních povinností.

 • Kontaktování nás pomocí kontaktního formuláře

o Pokud jste návštěvníkem našich stránek, využijeme Vaše osobní údaje také při odeslání dotazu pomoci našeho kontaktního formuláře.

o Právním důvodem pro zpracování je v tomto případě náš oprávněný zájem, který spočívá v zodpovězení vaší otázky, stížnosti nebo jiného důvodu kontaktování.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě plnění vzájemné smlouvy, na základě plnění našich zákonných povinností a na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas, či jiný důvod pro zpracování na základě posouzení slučitelnosti účelu dle čl. 6 odst. 4 GDPR.

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které evidujeme datové toky o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení a zda byly Vaše údaje smazány, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

 1. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze námi a nedochází k jejich předávání dalším zpracovatelům, s výjimkou zpracovatelů, které využíváme k statistickým a marketingovým účelům (Google a Facebook a jejich cookies a “pixely” a to až po vašem souhlasu s touto skutečností). 

Osobní údaje také mohou být předány například policejním orgánům, či jiným orgánům, a to pro účely obhajoby vlastních nároků.

 1. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje budeme po kontaktování nás, nebo vyplnění objednávkového formuláře uschovávat po dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Skutečná doba uchovávání informací se může pro jednotlivé účely lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování nabídky služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Stanovuje nám zákon, abychom údaje uchovávali? Typicky půjde o účetní předpisy, předpisy na poli daní. V takovém případě je budeme uchovávat po tuto stanovenou dobu.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.
 • Existuje mezi námi smluvní vztah? Budeme osobní údaje uchovávat po dobu existence tohoto vztahu.
 • Udělili jste nám pro nějaké zpracování souhlas? Pokud ano, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání tohoto souhlasu.
 1. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Přišlo Vám od nás obchodní sdělení? Pak jste našim smluvním partnerem, kterému poskytujeme naše služby. Obchodní sdělení obsahuje nabídku našich dalších služeb, či jiné nabídky na obdobné výrobky a služby.

Jelikož jste se dobrovolně rozhodli využívat našich služeb, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě našeho oprávněného zájmu. Vždy vám nabídneme možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení.

 1. SOUBORY COOKIES
 2. a) Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Na určitou dobu si zapamatujeme Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, či jiné preference). Soubory cookies jsou rovněž využívány pro účely marketingu a analýz v oblasti reklamy a návštěvnosti. Některé soubory cookies (zejména statistické a v jistých případech i marketingové) jsou ukládány pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním cookies, nemusíte se tedy bát, že bychom Vaši aktivitu monitorovali, aniž byste s tím výslovně souhlasili.

Soubory cookies na našich webových stránkách

NÁZEV cookies_notice_accepted
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) nikdy

NÁZEV wfwaf-authcookie
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV woocommerce_cart_hash
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV woocommerce_items_in_cart
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV woocommerce_recently_viewed
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV wordpress_logged_in
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 14 dní

NÁZEV wordpress_sec
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 14 dní

NÁZEV wp_woocommerce_session
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 2 dní

NÁZEV wp_test_cookie
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV wp-settings-1
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 1 rok

NÁZEV wp-settings-time-1
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 1 rok

NÁZEV wp_test_cookie
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.5ko.cz
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV CONSENT
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.google.com
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) nikdy

NÁZEV __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC
KATEGORIE marketing
POSKYTOVATEL www.google.com
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 2 roky

NÁZEV APISID, NID, SID, 1P_JAR
KATEGORIE marketing
POSKYTOVATEL www.google.com
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 30 dní – 2 roky

NÁZEV HSID, SSID, APISID, SAPISID
KATEGORIE marketing
POSKYTOVATEL www.google.com -> www.youtube.com
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 30 dní – 2 roky

NÁZEV tk_ai
KATEGORIE statistics
POSKYTOVATEL www.5ko.com
TYP HTTP
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV _ga
KATEGORIE statistics
POSKYTOVATEL www.google.com
TYP HTTP
VYPRŠÍ (ZA) 2roky

NÁZEV _gat, _gid
KATEGORIE statistics
POSKYTOVATEL www.
TYP HTTP
VYPRŠÍ (ZA) 1 den

NÁZEV collect
KATEGORIE statistics (využíváno službou reCaptcha – uloží se automaticky i bez udělení souhlasu)
POSKYTOVATEL google-analytics.com
TYP Pixel
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

 1. b) Proč cookies používáme?

Soubory cookies používáme pro několik různých účelů. “Neccessary” (a některé cookies z jiných kategorii, viz. výše)cookies slouží k tomu, aby naše webové stránky správně fungovaly, abychom mohli autentifikovat uživatele a zapamatovat si Váš souhlas s použitím cookie. Tyto  cookies slouží ke správnému fungování webu a není tedy možné odmítnout jejich ukládání. Můžete si přednastavit prohlížeč tak, aby neukládal žádné soubory cookies, v takovém případě však nemůžeme zajistit správnou funkčnost webu.

Marketingové cookies používáme pro účely cílení reklamy a průzkum trhu (nebo jiné, blíže specifikované účely, které jsou uvedené vždy u příslušného cookie).

Statistické cookies jsou využívány od společnosti Google jako služby třetí strany, a to pro účely shromažďování informací o počtu návštěv a účinnosti reklam.

 1. c) Více informací o cookies

V žádném případě žádné údaje získané ze souborů cookies neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Pro více informací o cookies služeb třetích stran doporučujeme navštívit web provozovatelů těchto služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/ a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Používání souborů cookies můžete rovněž nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

 1. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz(„právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitkuproti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnostna zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu. V případě podání bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno. V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu (zasílání obchodních sdělení), přestaneme Vám další obchodní sdělení zasílat.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů či uplatňujete některé ze svých právkontaktujte nás na e-mailové adrese info@5ko.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Zásady se mohou v průběhu času měnit. Nemusíte se rovněž obávat a na žádost Vám zašleme původní znění těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady jsou účinné od 20.8.2020.