Jatka

Pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů je potřebné mít vypracován harmonogram čištění a dezinfekce pracovního prostředí tzn. pracovních ploch a prostor, technologických a strojních zařízení, nářadí aj. tak, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum.
PROSTORY - ZAŘÍZENÍ ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE
(2 v 1)
ČIŠTĚNÍ (bioprodukty) DEZINFEKCE
Příjem zvířat, stáje, rampa, přeháněcí chodby
Porážková místnost
Zpracování jatečně upravených těl - pila
Dělení půlek, střevárna, dršťkárna - pila, stoly, tácy na vnitřnosti
Chladírny, mrazírny
Udírny - udicí komory, vozíky, udicí tyče, trouby - kráječe, aplikátory, formy
Balírny - balicí stroje - kráječe Konzervárny - nádivkárna - autoklávy
Konzervárny - nádivkárna - autoklávy
Ruční čištění - drobné vybavení (nože, prkna, kráječe) - nádoby
Automatické čištění - nádoby čištěné v myčkách, strojní čištění
Čisticí rohože, vaničky, plísně
Vnitřní odpady
Prostředky pro převoz zvířat
Prostředky pro převoz masných výrobků
Hygiena rukou

Jatka

Pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů je potřebné mít vypracován harmonogram čištění a dezinfekce pracovního prostředí tzn. pracovních ploch a prostor, technologických a strojních zařízení, nářadí aj. tak, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum.
PROSTORY - ZAŘÍZENÍ ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE
(2 v 1)
ČIŠTĚNÍ (bioprodukty) DEZINFEKCE
Příjem zvířat, stáje, rampa, přeháněcí chodby
Porážková místnost
Zpracování jatečně upravených těl - pila
Dělení půlek, střevárna, dršťkárna - pila, stoly, tácy na vnitřnosti
Chladírny, mrazírny
Udírny - udicí komory, vozíky, udicí tyče, trouby - kráječe, aplikátory, formy
Balírny - balicí stroje - kráječe Konzervárny - nádivkárna - autoklávy
Konzervárny - nádivkárna - autoklávy
Ruční čištění - drobné vybavení (nože, prkna, kráječe) - nádoby
Automatické čištění - nádoby čištěné v myčkách, strojní čištění
Čisticí rohože, vaničky, plísně
Vnitřní odpady
Prostředky pro převoz zvířat
Prostředky pro převoz masných výrobků
Hygiena rukou