POLANA GRILEX

Popis produktu

Vlastnosti

Zásaditý, pěnivý prostředek určený k čištění grilů, roštů a krbů. Účinně odstraňuje všechny tuky a bílkoviny rostlinného i živočišného původu, které vznikají při procesu uzení. Není agresivní vůči ušlechtilým kovům, sklu, keramice, plastům a gumě.

Použití

Určen k odstraňování znečištění, která vznikají při procesu uzení; k čištění grilů, roštů a krbů.

Složení

Zásady, povrchově aktivní látky.

Pokyny k použití

Produkt aplikovat pomocí pěnotvorných zařízení (tj. pěnový generátor, pěnová pistole, tlaková myčka). Přípravek je potřeba nechat působit 10 – 15 minut. Poté opláchnout vodou. Použití přípravku při zvýšené teplotě zvyšuje účinnost i rychlost čištění, a umožňuje snížení použitých koncentrací.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě nad 0 °C.

POZOR!!! Zásaditá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

Balení

500 ml

Doba trvanlivosti

12 měsíců

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…