POLANA A10

Pro zobrazení cen se přihlaste

Zrušit výběr

Popis produktu

Vlastnosti

Silně zásaditý, nepěnivý čisticí prostředek. Dokonale odstraňuje organické usazeniny. Obsahuje komplexotvorná činidla a emulgátory. Změkčuje vodu. Nepění. Prostředek není agresivní vůči ušlechtilým kovům, sklu, keramice, plastům a gumě.

Použití

Navrženo pro čištění. Pro mytí budov, zařízení, strojů a instalací  (tzn. nádrže, cisterny, potrubí, pasterizační zařízení, atd.), mytí nádrží v automatických myčkách, praní v uzavřeném systému typu CIP v potravinářském průmyslu.

Složení

Směs zásaditých látek, sekvestrantů, deflokulantů, komplexotvorných činidel a emulgátorů.

Dávkování

V plném rozsahu koncentrace od 0,5 % vodného roztoku až po  koncentrát v závislosti na typu nečistot. Doporučená koncentrace: 0,5 – 2,0 %.

Čištění vybavení, zařízení pro dojení a skladování mléka:
koncentrace:    0,5 – 2,0 %
teplota:            20 – 60 °C

Čištění pasterizačních zařízení:
koncentrace:    1,0 – 3,0 %
teplota:            20 – 60 °C

Čištění nádob v automatických myčkách:
Dávkování v plném rozsahu koncentrací: od 0,5 % vodného roztoku v závislosti na typu nečistot a tvrdosti vody. Doporučená koncentrace: 0,5 – 2,0 %.

Pokyny k použití

Umýt instalace (zařízení) vodou a poté použít roztok prostředku a ponechat ho v instalaci (zařízení) po dobu 15-20 minut. Vyčištěnou instalaci (zařízení), opláchněte vodou.

Použití přípravku při zvýšené teplotě, zvyšuje účinnost a rychlost čištění a umožňuje snížení použité koncentrace.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 10 až 20 °C.

POZOR!!! Zásaditá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

Balení

6 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 20x12x30
30 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45
Možnost většího balení: 250kg, 1000kg

Doba trvanlivosti

12 měsíců.

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…