POLANA 914

Popis produktu

Vlastnosti

Biocidní, zásaditý, nepěnivý čisticí a dezinfekční prostředek. Dokonale odstraňuje všechny druhy nečistot rostlinného a živočišného původu. Má široké spektrum antibakteriálních účinků (efektivně ničí mikroorganismy). Dobře rozpustný ve vodě. Účinně testovaná proti bakteriím: Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

Použití

Pro čištění a dezinfekci zařízení, instalací a nádrží v automatických myčkách, v uzavřeném systému typu CIP v potravinářském průmyslu, zemědělství a zahradnictví.

Složení

Hydroxid draselný, chlornan sodný (aktivní chlór 50 g/l), povrchově aktivní látky, sekvestranty, deflokulanty.

Dávkování

V plném rozsahu koncentrace od 0,5 % vodného roztoku
až po koncentrát v závislosti na typu nečistot.

Doporučené koncentrace:

  • lehce znečištěné povrchy: 0,5 – 2,0 %
  • silně znečištěné povrchy: 2,0 – 5,0 %

Doporučené koncentrace v zahradnictví:

  • lehce znečištěné povrchy: 1,0 – 3,0 %
  • silně znečištěné povrchy: 3,0 – 5,0 %

Pokyny k použití

Umýt instalace (zařízení) vodou a poté použít roztok prostředku a ponechat ho v instalaci (zařízení) po dobu 15-20  minut. Vyčištěnou instalaci (zařízení), opláchněte vodou.

Použití přípravku při zvýšené teplotě zvyšuje účinnost i rychlost čištění a dezinfekce, a umožňuje snížení použitých koncentrací.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 10 až 20 °C.

POZOR!!! Zásaditá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

Balení

6 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 20x12x30
30 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45
Možnost většího balení: 250 kg

Doba trvanlivosti

12 měsíců.

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…

Vítejte v průvodci našimi novými stránkami
Na úvodní stránce si můžete vybrat ze tří kategorií využití naších produktů
Potravinářství
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v pivovarech, mlékárnách, řeznictvích, uzenářstvích, jatkách, pekárnách a cukrářstvích
Zemědělství
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v různých druzích chovu (skotu, koz, prasat, ovcí...) nebo zahradnictví
Další využití
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v různých typech veřejných prostorů, jako jsou třeba školy, úřady, zdravotnické a ubytovací zařízení, restaurace apod.
Kromě úvodní stránky se ke kategoriím dostanete i pomocí horního menu
Kontaktní informace máte stále po ruce v levém horním rohu
Hned vedle si můžete vyhledat naše produkty
Tlačítko "přihlásit" vás přesměruje k přihlašovacímu a registračnímu formuláři
Po přihlášení si můžete upravit údaje a zkontrolovat objednávky v zákaznické zoně
Pro zobrazezní eshopu klikněte na tlačítko objednat
V běžném režimu si budete produkty moct pouze prohlížet. Pro zobrazení cen a nákup se budete muset přihlásit. Po přihlášení se vám taky na horní liště objeví ikonka mini-košíku.
Nejnovější aktuality si můžete prohlížet pod horní lištou
šipky můžete použít k navigaci mezi aktualitami
Nebo se můžete k aktualitám dostat pomocí dolního menu
Stejně jako se můžete dostat k seznamu nabízených služeb, kompletnímu katalogu ke staženéní nebo informacím k našemu pravidelnému rozvozu objednávek.
Previous
Next