POLANA MK

Popis produktu

Vlastnosti

Kyselý prostředek. Účinně odstraňuje organické i anorganické nečistoty. Obsahuje soubor komplexotvorných činidel a emulgátorů. Prostředek není agresivní vůči ušlechtilým kovům, sklu, keramice, plastům a gumě.

Použití

Kyselý prostředek určený k čištění zařízení pro membránovou filtraci a odstranění minerálních a organických nečistot v potravinářském průmyslu.

Složení

Směs kyseliny fosforečné a kyseliny dusičné, sekvestranty, deflokulanty, povrchově aktivní látky.

Dávkování

Čištění vybavení a zařízení pro membránovou filtraci:
koncentrace:                0,1 – 0,2 %
teplota:                        30 – 60 °
doba kontaktu:            20 – 60 min.

Pokyny k použití

Parametry procesu čištění by měly být nastaveny individuálně podle typu zařízení a druhu znečištění. Odměřené množství by mělo být postupně přidáno v průběhu cirkulace, nebo by měl být prostředek důkladně promíchán ve vyrovnávacím zásobníku.

Po vyčištění vypláchnout zařízení vodou (permeátem na reverzní osmózu) k získání hodnoty pH oplachové vody.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 10 až 20 °C.

POZOR!!! Kyselá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

Balení

6 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 20x12x30
30 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45

Doba trvanlivosti

12 měsíců

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…

Vítejte v průvodci našimi novými stránkami
Na úvodní stránce si můžete vybrat ze tří kategorií využití naších produktů
Potravinářství
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v pivovarech, mlékárnách, řeznictvích, uzenářstvích, jatkách, pekárnách a cukrářstvích
Zemědělství
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v různých druzích chovu (skotu, koz, prasat, ovcí...) nebo zahradnictví
Další využití
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v různých typech veřejných prostorů, jako jsou třeba školy, úřady, zdravotnické a ubytovací zařízení, restaurace apod.
Kromě úvodní stránky se ke kategoriím dostanete i pomocí horního menu
Kontaktní informace máte stále po ruce v levém horním rohu
Hned vedle si můžete vyhledat naše produkty
Tlačítko "přihlásit" vás přesměruje k přihlašovacímu a registračnímu formuláři
Po přihlášení si můžete upravit údaje a zkontrolovat objednávky v zákaznické zoně
Pro zobrazezní eshopu klikněte na tlačítko objednat
V běžném režimu si budete produkty moct pouze prohlížet. Pro zobrazení cen a nákup se budete muset přihlásit. Po přihlášení se vám taky na horní liště objeví ikonka mini-košíku.
Nejnovější aktuality si můžete prohlížet pod horní lištou
šipky můžete použít k navigaci mezi aktualitami
Nebo se můžete k aktualitám dostat pomocí dolního menu
Stejně jako se můžete dostat k seznamu nabízených služeb, kompletnímu katalogu ke staženéní nebo informacím k našemu pravidelnému rozvozu objednávek.
Previous
Next