POLANA MK

Pro zobrazení cen se přihlaste

Zrušit výběr

Popis produktu

Vlastnosti

Kyselý prostředek. Účinně odstraňuje organické i anorganické nečistoty. Obsahuje soubor komplexotvorných činidel
a emulgátorů. Prostředek není agresivní vůči ušlechtilým kovům, sklu, keramice, plastům a gumě.

Použití

Kyselý prostředek určený k čištění zařízení pro membránovou filtraci a odstranění minerálních a organických nečistot
v potravinářském průmyslu.

Složení

Směs kyseliny fosforečné a kyseliny dusičné, sekvestranty, deflokulanty, povrchově aktivní látky.

Dávkování

Čištění vybavení a zařízení pro membránovou filtraci:
koncentrace:                0,1 – 0,2 %
teplota:                          30 – 60 °
doba kontaktu:            20 – 60 min.

Pokyny k použití

Parametry procesu čištění by měly být nastaveny individuálně podle typu zařízení a druhu znečištění. Odměřené množství by mělo být postupně přidáno v průběhu cirkulace, nebo by měl být prostředek důkladně promíchán ve vyrovnávacím zásobníku. Po vyčištění vypláchnout zařízení vodou (permeátem na reverzní osmózu) k získání hodnoty pH oplachové vody.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 10 až 20 °C.

POZOR!!! Kyselá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

Balení

30 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45

Doba trvanlivosti

12 měsíců

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…