Polana MA 88

Popis produktu

Vlastnosti

Čirá kapalina s charakteristickým zápachem alkálií. Určena k čištění zařízení pro membránovou filtraci v potravinářském průmyslu obsahující membrány odolné vůči zásadám.

Použití

K čištění zařízení pro membránovou filtraci.

Složení

Zásady, sekvestranty, deflokulanty, komplexní činidla a emulgátory, povrchově aktivní látky.

Dávkování

Čištění vybavení a zařízení pro membránovou filtraci:
koncentrace:                0,1 – 1,0 %
teplota:                          30-60°C
doba kontaktu:            20 – 60 min.

Pokyny k použití

Parametry procesu čištění by měly být nastaveny individuálně podle typu zařízení a druhu znečištění. Odměřené množství by mělo být postupně přidáváno v průběhu cirkulace, nebo by měl být prostředek důkladně promíchán ve vyrovnávacím zásobníku. Po vyčištění vypláchnout zařízení vodou (permeátem po reverzní osmóze) k získání hodnoty pH oplachové vody.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu odděleně od kyselin, při teplotě nad 10°C.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi a pracovní pokyny. Při používání prostředku nejezte, nekuřte. Vyhněte se přímému kontaktu s kůží a očima. Přípravek používejte v prostorech s dobrou ventilací.

Balení

30 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45

Doba trvanlivosti

12 měsíců

Mohlo by se Vám líbit…

 • Zástupný symbol

  Polana MA+

  Zásaditý, čisticí

  Pro zobrazení cen se přihlaste
 • Zástupný symbol

  Polana ME 36

  Enzymatický

  Pro zobrazení cen se přihlaste
 • Polana MK

  POLANA MK

  Kyselý, čisticí

  Pro zobrazení cen se přihlaste
 • Polana MA

  POLANA MA

  Zásaditý, čisticí

  Pro zobrazení cen se přihlaste

Mohlo by se Vám líbit…

 • Polana MA

  POLANA MA

  Zásaditý, čisticí

  Pro zobrazení cen se přihlaste
 • Polana MK

  POLANA MK

  Kyselý, čisticí

  Pro zobrazení cen se přihlaste
 • Zástupný symbol

  Polana MA+

  Zásaditý, čisticí

  Pro zobrazení cen se přihlaste
 • Zástupný symbol

  Polana ME 36

  Enzymatický

  Pro zobrazení cen se přihlaste