POLANA K100p pivo

Pro zobrazení cen se přihlaste

Zrušit výběr

Popis produktu

Vlastnosti

Kyselý, pěnivý čisticí prostředek, dobře rozpustný ve vodě. Dokonale odstraňuje organické a minerální usazeniny. Slouží k čištění zařízení pro výrobu piva. Není agresivní vůči ušlechtilým kovům, sklu, keramice, plastům a gumě.

Použití

Pěnové mytí a odstraňování organických a minerálních usazenin z povrchů zařízení pro pivní výrobu.

Složení

Kyselina fosforečná, povrchově aktivní látky.

Dávkování

V plném rozsahu koncentrace: od 1,0% vodného roztoku až po koncentrát, v závislosti na druhu znečištění a tvrdosti vody. Doporučená koncentrace 3,0-5,0%.                        

Pokyny k použití

Přípravek a jeho vodné roztoky lze aplikovat pomocí pěnotvorných zařízení (tj. pěnový generátor, pěnová pistole, tlaková myčka). Přípravek je potřeba nechat působit 15 – 20 minut. Poté opláchnout vodou. Použití přípravku při zvýšené teplotě (do 60°C), zvyšuje účinnost i rychlost čištění a umožňuje snížení použitých koncentrací.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 10 až 20 °C.

POZOR!!! Kyselá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

Balení

6 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 20x12x30
30 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45
Možnost většího balení: 250 kg

DOBA TRVANLIVOSTI

12 měsíců.

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…