POLANA K100 plus

Pro zobrazení cen se přihlaste

Zrušit výběr

Popis produktu

Vlastnosti

Jednofázový nepěnivý kyselý čisticí přípravek s přídavkem dezinfekční látky.

Použití

Čištění a dezinfekce povrchů přicházejících do styku s potravinami a krmivy pro zvířata. Zvláště se doporučuje pro čištění cisteren používaných k přepravě mléka, skladovacích nádrží na mléko, sýrařských forem.

Mytí pomocí cirkulace v uzavřených systémech: Umýt instalaci (zařízení) vodou, nanést roztok přípravku a nechat působit působit 15 – 20 minut. Umytou a vydezinfikovanou instalaci (zařízení) poté opláchnout vodou.

Složení

kyselina dusičná, kyselina glykolová, inhibitory koroze.

Dávkování

V plném rozsahu koncentrace: od 1,0% vodného roztoku až po koncentrát, v závislosti na druhu znečištění, tloušťce a tvrdosti vrstvy. Doporučená koncentrace: 1,0-2,0%.

Čištění vybavení, zařízení pro dojení a skladování mléka: koncentrace: 1,0 – 1,5%, teplota 50 – 65°C.

Čištění sýrařských forem: koncentrace: 1,0 – 2,0%, teplota: 50 – 65°C.                                

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě nad 5°C.

Doba trvanlivosti

12 měsíců.

POZOR!!! Kyselá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

 

Balení: 6kg- rozměry (délka, šířka, výška) 20x12x30

30kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45

Možnost většího balení: 250kg

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…