POLANA DEKSON báze

Popis produktu

Vlastnosti

Biocidní, kyselý, nepěnivý dezinfekční prostředek. Má široké spektrum dezinfekčních účinků (má účinky antibakteriální, antimykotické, ničí viry). Účinně dezinfikuje při nízkých koncentracích. Pracovní roztoky nejsou agresivní vůči ušlechtilým kovům, sklu, keramice, plastům. Nepění. Biologicky odbouratelné. Nevyžaduje oplachování.

Účinně testovaná proti bakteriím: Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, kvasinkám Candida albicans a plísním Aspergillus niger.

Použití

Určen pro dezinfekci zařízení, vybavení výrobních a skladovacích zařízení v potravinářském průmyslu, zahradnictví nebo chovech hospodářských zvířat.

Složení

Roztok kyseliny peroxyoctové, peroxidu vodíku, kyseliny octové.

Dávkování

Dezinfekce vybavení a zařízení:
koncentrace:                      0,04 – 0,2 %
doba kontaktu:                  10 – 15 minut
teplota:                                10 – 50 °C

Dezinfekce povrchů zvláště náchylných ke kontaminaci:
koncenrtace:                      0,2 – 0,5 %
doba kontaktu:                  10 – 15 minut
teplota:                                10 – 50 °C

Pokyny k použití

Přípravek a jeho vodné roztoky je možné aplikovat pomocí postřikových přístrojů nebo zamlžovacího zařízení, zatímco pro dezinfekci zařízení typu CIP musí být roztok dezinfekčního prostředku použit na umyté zařízení. Vydezinfikované zařízení CIP opláchněte vodou. Pro profesionální použití.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 10 až 20 °C.

POZOR!!! Kyselá kapalná žíravina – chránit pokožku a oči.

V případě kontaktu s přípravkem, musí být zasažené místo okamžitě omýváno velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, v případě poleptání použijte sterilní obvaz. Zajistěte lékařské ošetření.

Balení

5 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 20x12x30
25 kg- rozměry (délka, šířka, výška) 30x24x45

Doba trvanlivosti

12 měsíců

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…

Vítejte v průvodci našimi novými stránkami
Na úvodní stránce si můžete vybrat ze tří kategorií využití naších produktů
Potravinářství
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v pivovarech, mlékárnách, řeznictvích, uzenářstvích, jatkách, pekárnách a cukrářstvích
Zemědělství
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v různých druzích chovu (skotu, koz, prasat, ovcí...) nebo zahradnictví
Další využití
Kde si po otevření můžete vybrat mezi tabulkami pro využití v různých typech veřejných prostorů, jako jsou třeba školy, úřady, zdravotnické a ubytovací zařízení, restaurace apod.
Kromě úvodní stránky se ke kategoriím dostanete i pomocí horního menu
Kontaktní informace máte stále po ruce v levém horním rohu
Hned vedle si můžete vyhledat naše produkty
Tlačítko "přihlásit" vás přesměruje k přihlašovacímu a registračnímu formuláři
Po přihlášení si můžete upravit údaje a zkontrolovat objednávky v zákaznické zoně
Pro zobrazezní eshopu klikněte na tlačítko objednat
V běžném režimu si budete produkty moct pouze prohlížet. Pro zobrazení cen a nákup se budete muset přihlásit. Po přihlášení se vám taky na horní liště objeví ikonka mini-košíku.
Nejnovější aktuality si můžete prohlížet pod horní lištou
šipky můžete použít k navigaci mezi aktualitami
Nebo se můžete k aktualitám dostat pomocí dolního menu
Stejně jako se můžete dostat k seznamu nabízených služeb, kompletnímu katalogu ke staženéní nebo informacím k našemu pravidelnému rozvozu objednávek.
Previous
Next