PWS Chlornan sodný 10L

399,00  bez DPH

Popis produktu

Vlastnosti

Nažloutlá kapalina.

Použití

Přípravek je určen pro udržení koncentrace chloru v bazénové vodě na požadované úrovní.

Dávkování

Počáteční dávka 150 – 200 ml na 10.000l bazénové vody. Následující dávky 80 – 100 ml na 10.000l 1 krát za 3 – 6 dní. Vhodný pro automatické dávkovače.

Pokyny k použití

Chlornan sodný je tradiční a prověřený přípravek chlorové chemie, používaný pro udržení koncentrace chloru v bazénové vodě na požadované úrovní. Chlornan sodný je vysoké kvality a je vhodný i pro úpravu vody pitné. Manuální dávkování je nejlevnější možnou variantou ošetření bazénové vody pomocí chlorové chemie. Při zachování dostatečné opatrnosti a dodržení aplikačních pokynů je však Chlornan sodný pro uživatele výborným sluhou.

Z chemického hlediska údržby bazénové vody je Chlornan sodný tím nejlepším, co Vám bazénová chemie může nabídnout na poli chlorové chemie, protože produktem, který po aplikaci chlornanu sodného do bazénové vody při standardních dávkách vzniká pouze chlorid sodný, který není nikterak nebezpečný. Při zvýšených koncentracích chloru, či přesněji chlornanu sodného, mohou vznikat za určitých podmínek některé nebezpečné produkty, spojené s navázáním chloru na jiné akceptory, které jsou po delší době odstraněny či odvětrány (tento proces je z pravidla otázkou několika hodin). Zmíněný důvod přispívá k tomu, že byste se neměli v přechlorované vodě koupat či jí jinak využívat. Hlavním důvodem je vysoká koncentrace volného chloru, tedy chlornanu, který vysušuje pokožku plavců. Pro tyto případy je vhodné mít při aplikaci chlornanu sodného po ruce i přípravek Chlor stop, jehož aplikací do bazénové vody vysoké koncentrace Chlornanu sodného, či chcete-li chloru, rychle snížíte na požadovanou úroveň.

Při manuální aplikaci přípravku Chlornan sodný je nutné mít na paměti, že velikost dávek závisí na tom, jaká byla předchozí dávka Chlornanu sodného a také jaká aktuální teplota vody a konečně jaký je stupeň využití bazénu, tedy jeho zatížení.

Manuální dávkování Chlornanu sodného do bazénové vody by mělo probíhat zhruba 1x za 3 až 6 dní, což někdo může považovat za poměrně časově náročné.

Berte, prosím, tento text jako stručnou informaci o všech možnostech aplikace Chlornanu sodného při údržbě bazénové vody a možných důsledků, o kterých již zkušení provozovatelé jistě vědí, a my je zde pouze shrnujeme.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu odděleně od kyselin, při teplotě nad 10°C.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi a pracovní pokyny. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Balení

10 L- rozměry (délka, šířka, výška) 30x18x38

Doba trvanlivosti

12 měsíců

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…