PWS Chlor shock kapalný 5L

Popis produktu

Vlastnosti

Nažloutlá kapalina

Použití

Přípravek je určen k rychlému navýšení koncentrace volného chloru.

Dávkování

150 – 200 ml na 10 m3 bazénové vody
70 – 100 ml na 10 m3 1 krát za 3 – 6 dní

Pokyny k použití

Předem stanovenou dávku nařeďte pitnou vodou a tento roztok vlijte do bazénu. Po uplynutí cca 3 až 6 hodin ověřte, zda je hodnota pH a koncentrace volného chloru na požadovaných hodnotách. Dále je nutné zajistit, aby koncentrace chloru byla udržována mezi 0,3 – 0,6 mg/l. V případě, že je koncentrace chloru nízká, je nutno dávku zvýšit. Koncentrace chloru při prvním napuštění se doporučuje až cca 1 – 1,3 mg/l, pak je nutné vyčkat nebo snížit koncentraci volného chloru pomocí přípravku CHLOR STOP na hodnotu v intervalu 0,3 – 0,6 mg/l. Postup se opakuje 1 krát za 2 až 3 týdny.

Přípravek chlor shock neobsahuje vápník, který by způsoboval problémy s kvalitou bazénové vody.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu odděleně od kyselin, při teplotě nad 10°C.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi a pracovní pokyny. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Balení

5 L- rozměry (délka, šířka, výška) 20x12x30

Doba trvanlivosti

12 měsíců

Mohlo by se Vám líbit…

Mohlo by se Vám líbit…